Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi khảo sát thông tin

Việc thu thập thông tin của khách hàng mục đích kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong việc cung cấp sản phẩm của chúng tôi và nhằm hỗ trợ khách hàng khi gặp những vẫn đề liên quan đến việc đặt hàng.

Thông tin cá nhân mà Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường thu thập bao gồm:

 • Họ và tên;
 • Địa chỉ;
 • Điện thoại;
 • Email.

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

 • Tên sản phẩm;
 • Số lượng;
 • Thời gian giao nhận sản phẩm.

Công ty thu thập các thông tin trên tại mục Liên hệ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng;
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ;
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn;
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo;
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường sẽ xóa đi dữ liệu khách hàng nếu khách hàng có yêu cầu.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp;
 • Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường

 • Địa chỉ: Số 03, ngõ 56/87/14/32 Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: 0354715653;
 • Website: https://phuctuonggold.vn/
 • Email: phuctuonggold@gmail.com.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường không lưu trữ thông tin khách hàng qua trang web, thông tin của khách hàng được lưu giữ thông qua việc đặt hàng.

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường, việc bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng được ưu tiên, khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê cho bất kỳ người nào khác. Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng;
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Công ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ với chúng tôi.